В умовах збройної агресії Російської Федерації, окупації частини території України як ніколи загострюються питання забезпечення національної безпеки нашої держави, реалізації права громадян України, що мешкають в Криму, на отримання освіти в українських вишах, підтримання інформаційно-культурних зв’язків з жителями тимчасово окупованої території, створення потужних інтелектуальних центрів розробки і супроводу політики деокупації та реінтеграції південних регіонів України, підготовки для цього фахівців. Особливу роль у цій сфері мав би відігравати Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, діяльність якого у м. Києві  було поновлено наприкінці 2015 р. наказами МОН України № 1431 та № 1435 від 31.12.2015 року. На жаль, не так сталось, як бажалось.

06.09.2014 року набрав чинності Закон України «Про вищу освіту», ч. 4 ст. 42 якого передбачено, що засновник (засновники) новоутвореного закладу вищої освіти або уповноважений ним (ними) орган (особа) призначає (призначають) виконувача обов’язків керівника закладу вищої освіти, але не більш як на шість місяців.

Відповідно до ч. 3 ст. 42 Закону України «Про вищу освіту» засновник (засновники) або уповноважений ним (ними) орган (особа) зобов’язаний оголосити конкурс на заміщення посади керівника закладу вищої освіти не пізніше ніж за два місяці до закінчення строку контракту особи, яка займає цю посаду. У разі дострокового припинення повноважень керівника закладу вищої освіти конкурс оголошується протягом тижня з дня утворення вакансії.

Наказом МОН України №612-к від 27.11.2015 р без проведення конкурсу з 19.11.2015 року виконуючим обов’язки ректора Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського був призначений Казарін Володимир Павлович.

Шестимісячний строк перебування на посаді виконувача обов’язків керівника ТНУ імені В.І. Вернадського, який прямо визначений ч. 4 ст. 42 Закон України «Про вищу освіту» сплив ще 19.05.2016 року і Міністерство освіти і науки України, як представник власника – держави Україна, не виконало положень ч. 3 ст. 42 Закону України «Про вищу освіту» та своєчасно не оголосило конкурс на заміщення посади керівника знакового вишу, що перемістився з тимчасово окупованого Криму. Але це не мало б таких негативних іміджевих наслідків для створення потужних інтелектуальних центрів розробки і супроводу політики деокупації та реінтеграції південних регіонів України, якщо б керівником Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського не була настільки неоднозначна особа.

Фактично до самого свого призначення на посаду в.о. ректора поновленого у м. Києві Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського пан Казарін, отримавши 06.04.2014 року паспорт громадянина РФ, працював на окупованій території Криму у створеному окупантами 04.08.2014 року «Крымском федеральном университете имени В.И. Вернадского» на посаді завідувача кафедри російської та зарубіжної літератури.

Відповідно до ч. 4 ст.5 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» примусове автоматичне набуття громадянами України, які проживають на тимчасово окупованій території, громадянства РФ не визнається Україною та не є підставою для втрати громадянства України, але в ситуації з паном Казаріним на нашу думку, отримання ним паспорту РФ менше ніж через 3 тижні після проведення незаконного «референдуму» не було вимушеною мірою, бо на той час існувала можливість подати заяву про відмову від «російського громадянства». Маючи реальну можливість не отримувати російський паспорт пан Казарін обрав інший шлях: піти на службу до окупаційного «вишу».

Разом з тим, під час роботи у створеному окупантами «Крымском федеральном университете» завдяки наявності у нього паспорта громадянина країни-окупанта, пан Казарін оформив собі з 1 січня 2015 року “страхову пенсію по старості безстроково” в розмірі 63095,20 російських рублів, що становить приблизно 23500 грн щомісячно. Наразі невідомо, чи отримує В.П. Казарін гроші з цієї «пенсії», але сам факт наявності фінансових стосунків тимчасово виконуючого обов’язки керівника переміщеного з Криму ТНУ імені В.І. Вернадського з окупаційними державними органами на нашу думку несе в собі певну небезпеку для подальшого розвитку цього вишу як інтелектуального центру розробки і супроводу політики деокупації Криму.

Наказом МОН України №295-к від 24.09.2020 р був оголошений конкурс на заміщення посади керівника ТНУ імені В.І. Вернадського, вибори якого були призначені на 16.12.2020 року. В подальшому дата виборів наказами МОН України була перенесена на 03.03.2021 року, а на даний час вибори призначені на 06.05.2020 року.

Згідно з листом МОН України від №1/11-8755 04.12.2020 р. серед претендентів на посаду ректора Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського, зареєстрований Казарін Володимир Павловича.

Відповідно до п. 5  ч. 3 ст. 42 Закону України «Про вищу освіту» не може бути обрана, призначена (у тому числі виконувачем обов’язків) на посаду керівника закладу вищої освіти особа, яка піддавалася адміністративному стягненню за корупційне правопорушення – протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили.

Наразі на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції   в Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (https://corruptinfo.nazk.gov.ua/) наявна інформація, що в.о. ректора ТНУ імені В.І. Вернадського Казарін Володимир Павлович притягнутий до відповідальності за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення: ст. 188-46 КУпАП «Невиконання законних вимог (приписів) Національного агентства з питань запобігання корупції», із накладенням стягнення у виді штрафу в розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 1700 (одна тисяча сімсот) грн. 00 коп. Судове рішення Печерського районного суду міста Києва від 14.08.2020 р по справі №757/25865/20-п про притягнення Казаріна В.П. до відповідальності за корупційне правопорушення набрало законної сили 26.08.2020 р.

З огляду на вищенаведене, з метою нормалізації діяльності Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського з метою створення потужного інтелектуального центру розробки і супроводу політики деокупації та реінтеграції Криму, враховуючи положення Стратегії  деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території АРК та міста Севастополя, затвердженої Указом Президента України від 24.03.2021 року № 117/2021, в частині забезпечення реалізації громадянами України, які проживають на тимчасово окупованій території, гарантованого Конституцією України права на освіту (п. 23 Стратегії) та сприяння доступу до закладів освіти громадянам України, які проживають на тимчасово окупованій території, для забезпечення реалізації ними права на освіту (п. 52 Стратегії),

Крайова Рада Українців Криму звертається до центральних органів державної влади України з наступними пропозиціями:

1. Звільнити з посади виконуючого обов’язки ректора Таврійського національного університету імені Вернадського В.І. Казаріна Володимира Павловича на підставі п. 5  ч. 3 ст. 42 Закону України «Про вищу освіту», як особу, що піддавалася адміністративному стягненню за корупційне правопорушення.

2. Провести державний аудит фінансової діяльності ТНУ імені В.І. Вернадського за період 2016-2020 років.

3. Відтермінувати проведення виборів ректора ТНУ імені В.І. Вернадського до завершення державного аудиту фінансової діяльності ТНУ імені В.І. Вернадського за період 2016-2020 років.

4. З метою забезпечення проведення державного аудиту та прозорих і чесних виборів ректора ТНУ імені В.І. Вернадського призначити виконувачем обов’язків ректора кандидата економічних наук Ковальського Анатолія Йосиповича на час проведення аудита та підготовки і проведення виборів, але не більш як на шість місяців.

Ковальський Анатолій Йосипович підтвердив свою чітку українську громадянську позицію, коли знаходився у полоні російських окупантів в Криму з 9 по 17 березня 2014 року. Разом з тим він відповідає критеріям, передбаченим чинним законодавством України для тимчасового керівника закладу вищої освіти, та має необхідний господарсько-управлінський досвід: з 1993 по 2006 роки він займав посаду голови Республіканського комітету АР Крим з лісового та мисливського господарства.

Крайова Рада Українців Криму

26 лютого 2021 року