Меморандум про співпрацю Крайової Ради Українців Криму та Організації Українських Націоналістів

У зв’язку з гострою необхідністю захисту прав кримських українців, загрозою зникнення в результаті окупаційної політики української громади Криму, що направлена на асиміляцію етнічних українців Криму, а також для забезпечення та захисту прав і свобод людини і громадянина України Організація Українських Націоналістів та Крайова Ради Українців Криму (далі Сторони) декларують про підписання Меморандуму про співпрацю (далі – Меморандум).

Метою Меморандуму є консолідація та взаємодія обох Сторін задля здійснення можливостей захисту, відновлення і збереження етнонаціональної ідентичності українців Криму, звільненню тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь.

Цим Меморандумом Сторони засвідчують про те, що Російська Федерація є країною агресором, яка здійснила окупацію Кримського півострова.

Цим Меморандумом Сторони констатують, що дії окупантів на тимчасово окупованій території призвели до цинічного, грубого та масштабного порушення прав людини і громадян України, зокрема, до системної дискримінації другої за розмірами етнічної групи Автономної Республіки Крим і м. Севастополя – української громади.

Цим Меморандумом Сторони заявляють про свої наміри щодо спільних дій із захисту прав українців Криму, які сьогодні знаходяться у скрутних умовах проживання.

Цим Меморандумом Сторони підтримують реалізацію ініціативи щорічно 28 серпня відзначення на державному рівні Дня захисту прав українців Криму.
У Меморандум, за потреби, можуть вноситися зміни та доповнення за взаємним письмовим погодженням Сторін шляхом укладення додаткових угод, які становитимуть невід’ємну частину цього Меморандуму.

Усі суперечки між Сторонами щодо виконання та тлумачення цього Меморандуму вирішуються шляхом переговорів та консультацій між Сторонами.

Цей Меморандум укладено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

Сторони можуть достроково припинити дію цього Меморандуму у будь-який час, письмово, повідомивши про це іншу Сторону.

Меморандум підписали:
Голова ОУН Богдан Червак

представники КРУК:
Андрій ІВАНЕЦЬ, Сергій МОКРЕНЮК та Андрій ЩЕКУН

09.10.2021р., м. Київ, Україна

Підтримайте діяльність КРУК

Ви можете приєднатися до КРУК, а також підтримати діяльність Крайової Ради Українців Криму фінансово у зручній для вас формі

Заповніть форму, щоб приєднатись до КРУК